Personlig assistent

Jomala kommun lediganslår följande befattning att sökas

En personlig elevassistent

23 h/vecka för elev i åk 3 i Vikingaåsens skola och 12 h/vecka på fritidshemmet Humlan för tiden 01.11.2018–07.06.2019, totalt 90,32% av heltid. Erfarenhet av att arbeta med barn inom autismspektrum är meriterande.

Upplysningar: Rektor Pia Axberg, tel. 329711  eller pia.axberg@sahd.ax

Ansökan med CV och behörighetsintyg ska vara kommunkansliet och förbundskansliet tillhanda senast 19.10.2018 kl. 12.00 och inlämnas under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA. Ansökningar med e-post skickas till info@sahd.ax. Den som blir vald ska lämna föreskrivet straffregisterutdrag. På befattningarna tillämpas maximal prövotid.

Jomala den 4 oktober 2018
Kommunstyrelsen i Jomala

 

Jomala kommun

Sista ansökningsdag: 

fredag, oktober 19, 2018