Kommunsekreterare

lediganslår en tjänst som

KOMMUNSEKRETERARE

Tjänsten är tillsvidare med planerat tillträde den 1 juni 2020. Som kommunsekreterare bistår du främst kommundirektören i arbetet med att leda kommunens förvaltning. Du kommer fungera som sekreterare vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden samt för kommunens del ansvara för allmänna val och IT-samordning. 

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen med juridisk eller samhällsvetenskaplig slutexamen eller annan kompetens som kommunstyrelsen bedömer lämplig. 

Din fritt formulerade ansökan, CV och lönekrav ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 2 mars 2020 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta kommundirektör John Eriksson på tfn (0)18 329 126, john.eriksson@jomala.ax

Jomala den 12 februari 2020
Kommunstyrelsen i Jomala

 

Jomala kommun

Sista ansökningsdag: 

måndag, mars 2, 2020