Bokförare

Jomala kommun lediganslår en tjänst som

BOKFÖRARE

då vår nuvarande bokförare går i pension. Som bokförare kommer du att arbeta med kommunens löpande bokföring, myndighetsrapportering och utbetalningar. Du kommer även att fungera som stöd till förvaltningarna i frågor kring mervärdesskatt och elektronisk fakturahantering.

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan och CV senast den 14 december 2018 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22151 JOMALA eller per e-post info@jomala.ax. Om du lämnar din ansökan per e-post ser vi gärna att du anger ”Bokförare” i ämnesraden.

För mer information angående tjänsten se www.jomala.ax eller kontakta ekonomichef Dan Lindblom på tfn (0)18 329 131 eller e-post dan.lindblom@jomala.ax

Jomala den 22 november 2018
Kommunstyrelsen i Jomala

Jomala kommun
Pb 2, 22151 Jomala

Sista ansökningsdag: 

fredag, december 14, 2018