AKTIVITETS-KOORDINATOR

Som aktivitetskoordinator kom- mer du bland annat att koordinera befintliga och komplettera dagens utbud av aktiviteter för den äldre befolkningen i kommunen. Befatt- ningen utgör en 60 % tillsvidare- anställning i arbetsavtal med tillträde 1.9.2019 eller enligt överenskom- melse.

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhan- da senast den 4 juli 2019 kl. 15.00 under adress: Socialförvaltningen i Jomala, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post: info@jomala.ax märkt ”aktivitetskoordinator”.

För mer information om tjänsten, se vår hemsida www.jomala.ax

Jomala Kommun
www.jomala.ax

Sista ansökningsdag: 

torsdag, juli 4, 2019