Närvårdare 79,74%

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun, Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en

Närvårdare, 79,74%

Tjänsten börjar 13.11.2017 och är en tillsvidaretjänst.  

Kompetenskrav: Närvårdarutbildning. Sedvanliga ansökningshandlingar jämte CV emotses.

Ansökan lämnas in senast den 6.10.2017 kl:15.00.

Ansökningarna och frågor riktas till föreståndare Jenny Sporre, e-mail adress: jenny.sporre@hammarland.ax, adress: Hammargården, Kapellvägen 10, 22240 Hammarland. 

Telefonnummer: 36259,
telefontid kl: 9–11. 

Hammarlands kommun

Sista ansökningsdag: 

fredag, oktober 6, 2017