NÄRVÅRDARE

till äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre.

Tjänsten börjar 1.1.2020 och är en tillsvidare anställning.

Kompetenskrav: Närvårdare

Ansökan lämnas senast in den 28.10.2019

Ansökan jämte studieoch tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller till e-post jolita.andziulaitiene@hammarland.ax.

Närmare uppgifter ger soc.sek. Jolita Andziulaitiene tel. 36 45 25, kl. 9.00–11.00 jolita.andziulaitiene@hammarland.ax.

Hammarlands kommun

Sista ansökningsdag: 

måndag, oktober 28, 2019