Närvårdare

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en 

närvårdare, 100%

Vårt syfte är att skapa en god och angenäm hemlik boendemiljö tillsammans med klienterna. Tjänsten börjar den 5.3.2018. Tjänsten är en ordinarietjänst.

Kompetenskrav: Närvårdarutbildning. Sedvanliga ansökningshandlingar jämte CV emotses

Ansökan lämnas senast in den 29.1 kl.15.00.

Ansökningarna och frågor riktas till föreståndare Jenny Sporre, jenny.sporre@hammarland.ax 

Adress: Hammargården
Kapellvägen 14
22240 Hammarland.

Tel. 36 259 kl. 9–11

Hammarlands kommun

Sista ansökningsdag: 

måndag, januari 29, 2018