Föreståndare inom äldreomsorg

Hammarland kommun ledigförklarar på nytt tjänsten som

föreståndare inom äldreomsorg

Tillträde från den 1.10.2019 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav enligt FFS 804/1992. Även närvårdarexamen formellt behörig. Tidigare inkomna ansökningar beaktas.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak att leda verksamheten inom Hammargården och hemservicen enligt antagen tjänstebeskrivning. Upp. rel. lön 2.937,54 €.

Tilläggsuppgifter ges av soc. sek. Jolita Andziulaitiene tel. 018-364 525 kl. 9.00-11.00.

Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller per e-post
jolita.andziulaitiene@hammarland.ax senast den 17.9.2019.

Hammarlands kommun
Kattby, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland

Sista ansökningsdag: 

tisdag, september 17, 2019