Deltids familjearbetare

Hammarlands kommun lediganslår följande arbete:

deltids familjearbetare

50% under tiden 1.2–31.12.2020. Arbetet börjar 1.2.2020 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav socionom YH. Lön enligt AKTA. Tidigare ansökningar beaktas.

Intervjuer pågår löpande under ansökningstid.

Sista ansökningsdatum 27.1.2020.

Den som blir vald till ovan nämnda arbete skall uppvisa straffregisterutdrag.

Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller till e-post jolita.andziulaitiene@hammarland.ax.

Närmare uppgifter ger soc. sek. Jolita Andziulaitiene tel. 36 45 25, kl. 9.00–11.00 jolita.andziulaitiene@hammarland.ax

Hammarlands kommun
Kattby, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland

Sista ansökningsdag: 

måndag, januari 27, 2020