Kantor

Hammarlands församling lediganslår den gemensamma tjänsten som

KANTOR
i Hammarlands och Eckerö församlingar

att sökas senast den 14 februari 2020.

Lön enligt kravgrupp 503. Behörighetskrav är av ev. luth. kyrkan i Finland godkänd kantorsexamen, s.k. C-kantor. Tillträde enligt
överenskommelse.

Tf. kyrkoherde Jon Lindeman ger närmare upplysningar, tel. 0400 951 734.

Ansökan riktas till kyrkorådet i Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland eller per epost hammarland@evl.fi

Hammarlands församling
Pb 378, 00026 Basware
https://www.kyrktorget.se/hammarland

Sista ansökningsdag: 

fredag, februari 14, 2020