Personalchef

Företagsbyrån är Ålands ledande redovisningsbyrå och vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom redovisning, revision, skatt och företagsservice. Vid vårt kontor i Mariehamn är vi 36 medarbetare. Företagsbyrån ägs i sin helhet av personal.

Personalchef

I dina arbetsuppgifter ingår att hantera intern information, befrämja kommunikationen mellan medarbetarna, rekrytera medarbetare, arbeta med kompetensförsörjning, att vara stödfunktion i personalfrågor, ansvara för löneräkningen och kollektivavtalsfrågor inom företaget samt övriga uppgifter gällande personaladministration.

Du ingår i företagets ledningsgrupp och arbetar i nära samarbete med VD och gruppledare med att stödja och utveckla personalen i företaget. Du rapporterar direkt till VD.

Du har en lämplig utbildning på högskolenivå och/eller tidigare erfarenhet av arbete med personal och erfarenhet av ledarskap.

Insikt i vårt tjänsteutbud såsom löpande bokföring, avstämningar, löneadministration, bokslutsarbete, årsredovisningar och deklarationer är en merit.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

För mer information kontakta Jan Kangashaka, VD, telefon: 018-29973, e-post: jan.kangashaka@foretagsbyran.ax

Sänd din ansökan senast den 17.2.2017 per e-post till jan.kangashaka@foretagsbyran.ax

Företagsbyrån

Sista ansökningsdag: 

fredag, februari 17, 2017