Ombudsman

Finlands Sjömans-Union FSU rf söker en

heltidsanställd OMBUDSMAN
till kontoret i Helsingfors

Ombudsmannens arbetsuppgifter består av arbete med branschens arbets- och socialrättsliga frågor inklusive lagberedning, kollektivavtalsförhandlingar, medlemsrådgivning, förtroendemanskolning och övriga uppgifter i anknytning till branschens intressebevakning och fackförbundets verksamhet.

Av ombudsmannen förutsätts en högskolexamen i juridik, sjöfart eller annan lämplig högskolexamen, erfarenhet från sjöfarten och arbete till sjöss samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska och engelska språken.
Arbetet förutsätter en del resande.

Lönen och övriga anställningsförmåner fastställs enligt kollektivavtalet tillämpat av Sjömans-Unionen.

Ansökningen skall skickas skriftligen senast den 20.11.2020 till Sjömans-Unionens kontor:
Finlands Sjömans-Union, John Stenbergs strand 6, 00530 Helsingfors.
Ansökningen kan skickas också per e-post: smu@smu.fi

För ytterligare information:
Kenneth Bondas
Ordförande
040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
Förbundssekreterare
040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi

Finlands Sjömans-Union

Sista ansökningsdag: 

fredag, november 20, 2020