Kommundirektör

Skärgårdskommunen Brändö belägen i landskapet Ålands nordöstra skärgård lediganslår på nytt tjänsten som 

KOMMUNDIREKTÖR

 Vi vill ha din fritt formulerade ansökan jämte löneanspråk  och CV senast den 18.08.2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Kommunstyrelsen i Brändö kommun, 22940 Åva eller  per e-post: kommundirektor@brando.ax  
Ansökan bör märkas med ”kommundirektör”.
För mer information angående tjänsten/kommunen se  www.brando.ax/sv/kungorelser eller/och kontakta kommunstyrelsens ordförande Tommy Öström tel.+358 (0)45 75295077 eller kommundirektör John Wrede tel. +358(0)40 746 35 96/ e-post: kommundirektor@brando.ax

Kommunstyrelsen i Brändö kommun

www.brando.ax   www.brandoforlife.ax

 

 

Brändö kommun

Sista ansökningsdag: 

onsdag, augusti 18, 2021