Kommundirektör

Skärgårdskommunen Brändö belägen i landskapet Ålands nordöstra skärgård lediganslår heltids- och tillsvidaretjänsten som KOMMUNDIREKTÖR fr.o.m. ca september 

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan jämte löneanspråk och CV senast den 10.05.2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Kommunstyrelsen i Brändö kommun, 22940 Åva eller per e-post: kommundirektör@brando.ax. Ansökan bör märkas ”Kommundirektör”.

För mer information om tjänsten se www.brando.ax/sv/kungorelser eller kontakta kommunstyrelsens ordförande Tommy Öström, tfn +358 (0)457 529 5077 eller kommundirektör John Wrede, tfn +358(0)40 746 35 96, e-post: kommundirektor@brando.ax

Kommunstyrelsen i Brändö kommun

Brändö kommun

Sista ansökningsdag: 

måndag, maj 10, 2021