Verkställande direktör till Ålandsbanken Fondbolag Ab

Verkställande direktör till  Ålandsbanken Fondbolag Ab

Då vår nuvarande vd av hälsoskäl väljer att trappa ner och byta roll söker vi nu en ny vd.

 Vill du leda vårt växande team?
Ålandsbankens starka tillväxt och resultatutveckling fortsätter, och Ålands-banken Fondbolag Ab har en central roll i denna tillväxtresa. Som vd ansvarar du för utvecklingen i bolaget gällande dess resultat, personal, regelefterlevnad, verksamhetsutveckling och prognostisering. 
I arbetsuppgifterna ingår även en stor del externa kontakter med samar-betspartners, myndigheter och andra intressenter. Tillsammans med dina kollegor kommer du att fokusera på att utveckla strukturen för bolagets verksamhet med syfte att fortsätta framgångsresan.

Vi söker dig som är en god ledare, kvalitetsinriktad och kommunikativ
Den person vi ser ska leda Fondbolaget framöver är en god ledare och inspiratör, har förmåga att sporra medarbetare till bra resultat samt har ett genuint intresse för fondverksamhet och kapitalförvaltning. Arbetet kräver analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt med förståelse för både helheter och detaljer. Som vd behöver du ha bra förhandlingsförmåga och vara bra på att bygga långsiktiga relationer.

Krav för rollen är ekonomisk eller juridisk utbildning på högskolenivå samt relevant arbetserfarenhet av ledande uppgifter inom liknande verksamhet. Arbetserfarenhet från fondbranschen och kännedom om regelverk som styr verksamheten är meriterande. Svenska är ett krav medan finska och engelska är meriterande eftersom språken används inom bolaget på daglig basis.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Mariehamn. Närmare upplysningar kring tjänsten lämnas av Fondbolagets styrelseordförande Thomas Lundberg, tfn 040 591 31 59 eller HR chef Johan Haglöf, tfn 0400 372 750. Sista ansökningsdag är 14.8.2022. Varmt välkommen med din ansökan!  

Ålandsbanken är en utmanare i bankvärlden och vi väcker uppmärksamhet för vårt vinnande sätt att bygga kundrelationer. Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder och alternativa investeringsfonder. År 2021 förvaltade bolaget 13 fonder och det totala förvaltade kapitalet i fonderna uppgick till cirka 4,3 miljarder euro. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).

Ålandsbanken

Sista ansökningsdag: 

söndag, augusti 14, 2022