Marknads- och Kommunikationschef till affärsområde Åland