Planeringsingenjör

ÅLANDS VATTEN AB är ett kommunalägt aktiebolag med sju anställda som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalité till drygt 75% av Ålands befolkning. Den årliga vattenproduktionen är drygt 2.000.000 m3.
Bolagets uppgift är att på allmännyttig bas och enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva anläggningar för att tillgodose såväl enskilda konsumenters som företags vattenbehov.

VÅR NUVARANDE PLANERINGSINGENJÖR GÅR I PENSION UNDER 2018 OCH VI SÖKER DÄRFÖR EN NY

PLANERINGSINGENJÖR

TILL ARBETSUPPGIFTERNA HÖR BLAND ANNAT FÖLJANDE:

• Ansvarar för uppgörande av handlingar för bolagets byggnads- och ledningsprojekt

• Kostnadsberäkningar, projektkontroll och kostnadsuppföljningar

• Dimensionering av vattenledningar (hydrauliska beräkningar)

• Inköp och lagerhållning av rör och rördelar

• Sammanställa och redovisa statistik

• Ansvarar för och uppdaterar bolagets beredskapsplan

• Ingår i bolagets ledningsgrupp

Lämplig bakgrund är minst 3-årig teknisk utbildning och lämplig arbetserfarenhet.
Kunskaper i GIS och Autocad är en merit.

Anställningen börjar den 1.4.2018. Prövotiden är fyra månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Christian Nordas tel. 0400-723685 eller e-post christian.nordas@vatten.ax

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 20.12.2017 kl.12.00. 

Ålands Vatten

Sista ansökningsdag: 

onsdag, december 20, 2017