Publisher alternativt vd och chefredaktör

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab i Mariehamn ger sedan 1891 ut Ålandstidningen, den största dagstidningen i landskapet Åland. ÅTT ger även ut tematidningar och driver ett flertal sajter. I koncernen finns även dotterbolagen Strax Kommunikation och Tidningstryckarna på Åland Ab. ÅTT äger även fastigheter för eget bruk och för uthyrning.

Koncernen uppvisar en mycket god lönsamhet. Ålandstidningens upplaga har ökat de tre senaste åren och tidningen uppvisar en hög grad av konvertering till digitala abonnemang.

Vår vd och chefredaktör går vidare mot nya utmaningar och vi söker en ny ledning. Styrelsen överväger både en fortsättning på dagens publisherlösning och en lösning med en separat vd och chefredaktör. Ange i din ansökan vilken tjänst du söker.

I det fall styrelsen går in för en publisherlösning kombineras vd- och chefredaktörsrollen hos en person, som bär resultatansvar för ÅTT-koncernen och fungerar som ansvarig utgivare för Ålandstidningen. Publisherns uppdrag blir att fortsätta utveckla Ålandstidningen som en innehållsmässigt stark lokaltidning som står sina läsare nära och som ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen. Hon eller han kommer aktivt att stöda dotterbolagen i deras utveckling tillsammans med respektive dotterbolags-vd. Du som söker tjänsten har en stark känsla för den redaktionella integriteten, det fria ordet och fristående journalistik som en grundbult i den åländska och nordiska demokratin. Du har även känsla för Ålandstidningens speciella roll och ansvar för självstyrelsens utveckling och vikten av att tidningen via sitt opinionsbildande uppdrag är med och blickar framåt, i enlighet med tidningens linje. Du har gedigen kunskap om ekonomi och affärsutveckling. 

I det fall styrelsen går in för att separera rollerna som vd och chefredaktör kommer bägge att rapportera till styrelsen. Vd bär resultatansvar medan chefredaktören är ansvarig utgivare. I bägge fall krävs som i fallet ovan stor förståelse för det publicistiska grunduppdraget. Vd blir den som ansvarar för försäljning och affärsutveckling, medan chefredaktören svarar för det redaktionella innehållet. 

För mer information om tjänsten/tjänsterna kontakta styrelsens ordförande Sven-Harry Boman, +358 400 475 490 eller vd och chefredaktör Niklas Lampi, +358 405 846 659. Ansökan mejlas senast den 15 oktober till sven-harry.boman@aland.net. Läs mer om ÅTT-koncernen på alandstidningen.ax/koncernen.

 

Ålands tidnings-tryckeri Ab

Sista ansökningsdag: 

måndag, oktober 15, 2018