Intressebevakningssekreterare

Ålands Rättshjälps- och intressebevakningsbyrå lediganslår 1 tidsbunden heltidstjänst 15.8–14.10.2018 med 1 månads prövotid, samt med eventuell möjlighet till förlängning. Lön utgår enligt kravnivå Y9 (1962,82 €), samt med personlig löneandel på 0–45%.

Intressebevakningssekreterare

Tjänstens ansvarsuppgifter består av skötsel och förvaltning av klienters ekonomi, egendom och förmåner samt bevaka och främja klienters rättigheter och bästa i enlighet med den allmänna intressebevakarens direktiv. Intressebevakningens uppgifter framgår närmare av 5 kap. lagen om förmyndarverksamheten.

Färdigheter som behövs i tjänsten är goda bokförningskunskaper och datorvana samt social kompetens och vissa baskunskaper i juridik. Språkkunskaper i engelska och finska samt körkort är en fördel i tjänsten.

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Ålands rättshjälpsbyrå, Torggatan 16A, 22100 Mariehamn, eller per e-post: gard.larpes@om.fi senast tisdag 14.8.2018 kl. 10:00.

Närmare upplysningar om tjänster lämnas av ledande offentliga rättsbiträdet Gard Larpes tel 029 566 1801, e-post: gard.larpes@om.fi

Ålands Rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
Torggatan 16A, 22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

tisdag, augusti 14, 2018