Controller/Assistant payment administrator

Paf söker ny medarbetare

Paf är ett lite annorlunda spelbolag. Vi bryr oss om våra kunder – på riktigt. Därför har vi också utsetts till branschens mest ansvarsfulla spelbolag. Vi är verksamma i sex länder och våra 400 anställda har 28 olika nationaliteter.

Gå in på www.paf.com/about-us och “Lediga jobb” för att läsa mer.

Controller

I tjänsten ingår att ha en aktiv roll i koncernens kvartalsvisa prognosarbete samt i utveckling och analys av relevanta finansiella rapporter. Att leda eller delta i diverse projekt och utredningar kopplat till den finansiella uppföljningen samt till systemrelaterade frågor ligger också i rollen.

Därutöver fungerar tjänsten som ett viktigt stöd till vårt redovisningsteam.

Assistant payment administrator

I din roll kommer du att hantera betalningsflödet till och från våra online-kunders spelkonton och säkerställa att processen fungerar så smidigt som möjligt. Du kommer också att bidra i hanteringen av fakturaflödet, t.ex. genom inlösning av fakturor i vårt fakturahanteringssystem och kontroll av attestflödet inom organisationen. Därutöver kan det bli aktuellt med enklare bokföringsuppgifter och diverse avstämnings- och utredningsarbete.

Intresserad? Gå in på www.paf.com/about-us och "Lediga jobb" för att läsa mer.

Ålands Penningautomatförening
Pb 241, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

söndag, oktober 1, 2017