UTVECKLINGSINRIKTAD EKONOMICHEF

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg, inom ramen för Ålands omsorgsförbund.

Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret över förbundets ekonomiadministration och du leder arbetet vid förbundets ekonomikansli. Du är direkt underställd omsorgsdirektören och du kommer att ingå i förbundets ledningsgrupp.

Dina arbetsuppgifter:

• Fungera som förman för ekonomikansliet samt ge stöd och service till förvaltningen

• Ansvara för förbundets redovisning och ekonomifunktioner

• Ansvara för budget, ekonomiplan, likviditetsplanering samt bokslut

• Ansvara för utveckling av processer och rutiner inom ekonomiområdet

• Ansvara för fastighetsförvaltningen och IT-utvecklingen

Vi söker dig som:

• är drivande och resultatinriktad

• har chefserfarenhet

• har lämplig högskoleexamen eller annan för tjänsten lämplig examen

• är lyhörd och har lätt att samarbeta

Tillträde sker enligt överenskommelse och prövotid kan komma att tillämpas.

Vi vill ha din skriftliga ansökan med CV senast 27 november 2019 klockan 16.00. Ansökan riktas till Ålands omsorgsförbund, Styrmansgatan 2B, 22100 Mariehamn.

Förfrågningar om tjänsten besvaras av omsorgsdirektör Katarina Dahlman +358 457 3613 535 eller t.f. ekonom Carina Andersson +358 18 526 603

Ålands omsorgsförbund

Sista ansökningsdag: 

onsdag, november 27, 2019