Patient- och klientombudsman

Vi rekryterar till ordinarie tjänst:

Patient- och klientombudsman

Sista ansökningsdag 31 maj 2018.

Mer info: www.ombudsman.ax

Ålands Ombudsmannamyndighet
Pb 2050, 22111 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, maj 31, 2018