Ekonom

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

lediganslår en ordinarie tjänst som

ekonom

Mer information: www.amhm.ax

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Pb 2050, 22111 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

måndag, mars 9, 2020