Jurist och antikvarie

Ålands landskapsregering lediganslår följande tjänster:

Jurist
ordinarie vid allmänna byrån

Antikvarie
vikariat vid kulturbyrån

Båda tjänsterna är placerade vid utbildnings- och kulturavdelningen.

Mer information hittar du på www.regeringen.ax 

Ålands landskapsregering

Sista ansökningsdag: 

fredag, oktober 5, 2018