Diskriminerings- och barnombudsman

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som

Diskriminerings- och barnombudsman

vid ombudsmannamyndigheten

Mer information hittar du på www.regeringen.ax

Ålands landskapsregering

Sista ansökningsdag: 

fredag, september 15, 2017