Idrottskonsulent

Ålands Idrott söker en

Idrottskonsulent

på 100% för moderskapsvikariat fr.o.m. 02.10.2018.

Mer information hittar du på www.alandsidrott.ax

Ålands Idrott
Ö. Esplanadgatan 7, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

fredag, augusti 24, 2018