Psykolog

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår en ordinarie tjänst som

psykolog

vid banr- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Se www.ahs.ax/jobba

Ålands hälso- och sjukvård
Pb 1091, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag: 

torsdag, april 15, 2021