Linjemontörer

Ålands Elandelslag har 38 anställda och distribuerar och säljer el till ca 15 000 kunder på landsbygden och i skärgården. ÅEA ägs av kunderna. 

Vi söker erfarna

Linjemontörer

Till arbetsuppgifterna hör att bygga och underhålla ellin- jer både på låg- och mellanspänningsnivå. Du kommer att ingå i ett team med 16 medarbetare men du samarbe- tar naturligtvis också med övriga team. Vi erbjuder dig ett omväxlande, fritt och intressant arbete med hela Åland som arbetsområde. Jourtjänstgöring ingår i arbetet.

Vi förutsätter att du har elektrikerexamen och era års erfarenhet av linjebyggnads- och jordkabelarbete. Du är exibel, självständig och har lätt att samarbeta.

Förfrågningar riktas till elnätschef Jan Lindgrén, telefon 018 - 39 229. Din ansökan med CV och löne- anspråk vill vi ha senast den 1 mars 2019 per e-post rubricerad ”Linjemontör” till jan.lindgren@el.ax

 

Ålands Elandelslag

Sista ansökningsdag: 

fredag, mars 1, 2019