Arbetsledare

Ålands Elandelslag distribuerar och säljer el till ca 16 000 kunder. ÅEA har 40 anställda och ägs av kunderna.

ÅEA bygger och underhåller elnätet på landsbygden och i skärgården. Vi bygger totalt ca 90 km elledningar per år. Vår nuvarande arbetsledare går snart i pension och vi söker nu en

Arbetsledare

Du kommer att ingå i linjebyggnadsteamet på 18 personer, men du samarbetar även med övriga team och externa samarbetspartners. Som arbetsledare planerar och övervakar du byggnation och underhåll i samarbete med Linjebyggnadschefen men även självständigt. I arbetet ingår även kundkontakt. Du vikarierar linjebyggnadschefen vid ledigheter. Jourtjänstgöring ingår i arbetet efter inskolning.

Vi förutsätter att du har utbildning inom el och har erfarenhet av linjebyggnad. Du har goda IT-kunskaper och en vilja till att lära dig nya saker. Vid behov ordnas nödvändig fortbildning.

Frågor riktas till Linjebyggnadschef Mikael Martens, telefon 39230. E-posta din ansökan med löneanspråk senast den 8 december 2023 till mikael.martens@el.ax. Märk ansökan ”Arbetsledare”.

Mer info om Ålands Elandelslag finns på www.el.ax

Ålands Elandelslag – Ditt elbolag!

Godbyvägen 193, AX-22100 MARIEHAMN, tel. 39 250 www.el.ax

Ålands Elandelslag
https://www.el.ax/

Sista ansökningsdag: 

fredag, december 1, 2023