HR-chef

I rollen som HR-chef har du ett övergripande ansvar för Åland Posts utveckling av Human Resources. Det inne­bär ett aktivt deltagande i utvecklings- och profileringspro­jekt på ledningsnivå. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och förväntas bidra i ledningsarbetet på ett effektivt och handlingskraftigt sätt. H R-chefen arbetar nära vd i de strategiska frågorna och agerar som specialist till hela ledningsgruppen och övriga chefer. 
 

INTRESSERAD? 
Mer information om tjänsten finns på 
www.alandpost.ax/jobb Sista ansökningstid: 28.2.2018 .

Åland Post

Sista ansökningsdag: 

onsdag, februari 28, 2018