3 nov 2020
10 dec 2020

ITF-inspektör

Finlands Sjömans-Union
20 nov 2020

Ombudsman

Finlands Sjömans-Union
28 okt 2020

Seniorrådgivare

Nordiska ministerrådet