17 okt 2016

Rådgivare

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
17 okt 2016

Analytiker

Nordiska ministerrådets sekretariat
16 okt 2016

Installatör

Ålands Telefon
7 okt 2016

Redovisare

Lundqvist Rederierna
6 okt 2016
30 sep 2016
30 sep 2016

Fakturerare/kontorist

XL Bygg, Simons bygg & trä